Privacy verklaring

Happy met Tao en privacy

Happy met Tao respecteert de privacy van haar leerlingen en de gebruikers van de website. We vinden het belangrijk            
om persoonlijke informatie te beschermen, en gaan zeer zorgvuldig om met deze persoonlijke gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij ons uitgangspunt. 

Met het gebruik van deze website en een abonnement van Happy met Tao verklaar je je akkoord met dit privacybeleid.

Persoonsgegevens leerlingen en deelnemers van lessen en activiteiten van Happy met Tao

Happy met Tao verzamelt persoonsgegevens van leerlingen en deelnemers aan lessen, workshops en andere activiteiten voor het bijhouden van haar bestanden, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en administratie en om leerlingen en deelnemers op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen of veranderingen. Happy met Tao gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de AVG.

Als je geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Happy met Tao, kun je jezelf uitschrijven hiervoor. De leerling of deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Happy met Tao gebruik gemaakt kan worden of dat je niet tijdig geïnformeerd kan worden over wijzigingen in het rooster of lesgeld.

Happy met Tao zal nooit de persoonlijke gegevens van haar leden ter beschikking stellen of verkopen aan derden. Wanneer je niet langer een abonnement hebt, kun je een verzoek doen om je gegevens te laten verwijderen uit het ledenbestand.

Nieuwsbrieven
Happy met Tao verstuurt (nog) geen nieuwsbrieven.

Google Analytics
Happy met Tao maakt gebruik van de diensten van Google Analytics. Via de website worden cookies geplaatst door Google, als onderdeel van deze diensten. Wij gebruiken deze informatie om meer inzicht te verkrijgen over het gebruik van de website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Happy met Tao heeft hier geen invloed op.

Website links
Op de website van Happy met Tao staan links naar websites van andere organisaties. Happy met Tao is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina’s, noch de manier waarop deze organisaties met persoonlijke gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de desbetreffende websites.

Happy met Tao behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Zijn er vragen of opmerkingen na het lezen van het privacybeleid? Laat het me weten.